مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: توزیع فرم اخذ دیپلم متوقف گردید

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: توزیع فرم اخذ دیپلم متوقف گردید

بر اساس ابلاغ معاونت امور محصلان، تعداد متقاضیان فرم اخذ دیپلم تکمیل گردیده است و توزیع فرم متذکره از سه‌شنبه 14 جدی 1400 متوقف گردیده است. بنابراین، از فارغان محترم تقاضا می‌گردد بدین منظور در دانشگاه مراجعه ننمایند.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط