مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه کمک‌های اولیه در لیسه حبیبیه برگزار شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه کمک‌های اولیه در لیسه حبیبیه برگزار شد

این کارگاه با هماهنگی آمریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی، همکاری معاونت امور محصلان و میزبانی شورای دانشجویی برگزار شد. در این کارگاه نحوه‌ی جلوگیری از خون‌ریزی، کمک در زمان خفگی و احیای مجدد تنفس قلبی توسط دانشجویان دانشکده‌های علوم طبی ارایه گردید.

نحوه‌ی پانسمان و چگونگی کمک در زمان گرمازدگی از محورهای دیگر این کارگاه بود که برای دانشجویان ذکور لیسه‌ی حبیبیه برگزار شد. در این کارگاه اصول کمک‌های اولیه، ابزارهای مورد استفاده و شیوه‌های کاربرد مصون آن‌ها برای دانش‌آموزان تشریح گردید.

کدگزارش: 119-27-06-1401

 

       

 

       

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط