مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه کمک‌های اولیه در برای دانشجویان دانشگاه خاتم‌النبیین برگزار شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه کمک‌های اولیه در برای دانشجویان دانشگاه خاتم‌النبیین برگزار شد

این کارگاه چهارشنبه 30 سنبله 1401 با هماهنگی معاونت امور محصلان، مرکز صحی دانشگاه و میزبانی شورای دانشجویی دایر گردید. این کارگاه در دو وقت جداگانه برای دانشجویان ذکور و اناث برگزار شد و در آن دانشجویان دانشکده‌های علوم طبی وسایل کمک‌های اولیه را به بررسی گرفته نحوه‌ی استفاده‌ی آن‌ها را برای دانشجویان به بررسی گرفت. در این کارگاه کمک‌های اولیه در زمان گزیدگی حشرات، میرگی یا صرح، احیای تنفس و تنفص مصنوع تشریح گردید.

کدگزارش: 120-30-06-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط