مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه کمک‌های اولیه در لیسه‌ی خاتم‌النبیین برگزار شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه کمک‌های اولیه در لیسه‌ی خاتم‌النبیین برگزار شد

 

این کارگاه با هماهنگی آمریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی، همکاری معاونت امور محصلان و میزبانی شورای دانشجویی یک‌شنبه 27 سنبله 1401برگزار شد. در این کارگاه اصول کمک‌های اولیه، ابزارهای مورد استفاده و شیوه‌های کاربرد مصون آن‌ها برای دانش‌آموزان لیسه‌ی خاتم‌النبیین تشریح گردید. کمک‌های اولیه در زمان سوختگی، گزش‌ها، خون‌ریزی‌ها و مرگی از عمده‌ترین محورهای برگزاری این کارگاه بود. مسؤولان این مکتب از برگزاری کارگاه‌های از این نوع استقبال کردند. کارگاه‌ کمک‌های اولیه توسط دانشجویان دانشکده‌های علوم طبی دانشگاه ارایه می‌گردد.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط