مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه نحوه‌ی تدوین پلان استراتژیک دایر شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه نحوه‌ی تدوین پلان استراتژیک دایر شد

 

پس از تدوین و تصویب پلان استراتژیک دانشگاه، جهت آشنایی بیش‌تر و بهتر مسؤولین دانشکده‌ها و آمرین دیپارتمنت‌های فارغ‌ده با نحوه‌ی تدوین پلان استراتژیک، جلسه‌ی نخست این کارگاه پنج‌شنبه 17 سنبله‌ی 1401 دایر شد و به‌منظور تکمیل موضوعات قابل پوشش، ادامه‌ی ‌آن روز پنج‌شنبه 24 سنبله‌ی 1401 با حضور روسای دانشکده‌ها و آمرین دیپارتمنت‌ها با میزبانی و برنامه‌ریزی آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی دانشگاه دایر گردید.

در این کارگاه چگونگی تعیین‌ چشم‌انداز، ماموریت و ارزش‌ها، نحوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها به‌منظور تحلیل محیط داخلی و خارجی، تحلیل وضعیت موجود، فرایند استخراج و انتخاب استراتژی‌ها و اولویت‌بندی آن‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. افزون بر موارد متذکره، تعیین شاخص‌ها و فعالیت‌های اجرای سالانه، بودجه‌بندی، نحوه‌ی نظارت، اجرا و تطبیق پلان مورد بحث و کنکاش قرار گرفت. طرح پرسش‌های اشتراک کنندگان و ارایه‌ی پاسخ‌ها پایان‌بخش این کارگاه بود.

کدگزارش: 118-24-06-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط