مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه نحوه‌ی تدوین گزارش‌های مرور دوره‌ای و نظارت سالانه‌ی برنامه‌های علمی دایر شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه نحوه‌ی تدوین گزارش‌های مرور دوره‌ای و نظارت سالانه‌ی برنامه‌های علمی دایر شد

این کارگاه چهارشنبه 23 سنبله 1401 با میزبانی آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی با اشتراک رؤسای دانشکده‌ها و آمرین دیپارتمنت‌ها برگزار گردید. در این کارگاه استاد محمدجواد محدثی رییس دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی برنامه‌ را با تلاوت قرآن کریم آغاز کرده با طرح موضوع، بیان اهمیت و ضرورت موضوع کارگاه را به ارایه کننده‌ی آن واگذار کرد. استاد محمدشریف شاکر، آمر ارتقای کیفیت و اعتباردهی دانشگاه ضمن اظهار تشکری از حضور اشتراک کنندگان با بیان اهمیت نحوه‌ی تدوین گزارش‌های مرور دوره‌ای و نظارت سالانه‌ی برنامه‌های علمی، به تشریح محورهای این برنامه‌ها پرداخت.

استاد شاکر با بیان چیستی برنامه‌ی علمی، به تشریح نحوه‌ی تدوین  گزارش نظارت سالانه پرداخته اهداف آن را به بررسی گرفت. پس از تشریح تفاوت‌ها، زمان تدوین و فرایند گزارش‌های نظارت سالانه و مرور دوره‌ای برنامه‌های علمی، بخش‌های مختلف گزارش نظارت سالانه‌ی برنامه‌های علمی را تعریف و به صورت مجزا توضیح داد.

تشریح مرور دوره‌ای برنامه‌های علمی پایان‌بخش این کارگاه بود که در آن اهداف، مراحل و نحوه‌ی اجرای مرور برنامه‌های علمی، نتایج و ترکیب هیأت مرورگر(پنل)، وظایف پنل، زمان اجرا و بخش‌های مختلف فرم مرور دوره‌ای برنامه‌های علمی به بررسی گرفته شد. این کارگاه به‌منظور آشنایی بهتر مسؤولان دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌ها و تسریع روند گزارش‌دهی در مرور دوره‌ای برنامه‌های علمی دست‌کم در شروع سمستر خزانی دایر می‌گردد.

کدگزارش: 117-24-06-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط