مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه مدیریت و رهبری برگزار شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه مدیریت و رهبری برگزار شد

کارگاه مدیریت و رهبری سه‌شنبه 3 عقرب 1401 با میزبانی معاونت امور محصلان و هماهنگی آمریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی با حضور دانشجویان، کارکنان اداری دانشگاه و برخی کارورزان تلویزیون تمدن برگزار شد. در این برنامه ماهیت و چرایی کار گروهی، ضرورت کار گروهی، عنصرهای اساسی یک کار گروهی مورد بحث قرار گرفت.

چگونگی تعریف هدف و نحوه‌ی شناسایی آن به دیگران به‌عنوان محور نخست در راستای موفقیت در تحقق اهداف سازمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ارزج‌گذاری به همکاری‌ها محور دیگر این کارگاه بود که در آن به نحوه‌ی ارزش دادن به فعالیت تمام اعضای تیم پرداخته شد.

پاداش دادن به موفقیت به‌عنوان محور نهایی در کارگاه مورد بررسی قرار گرفت که در آن روش‌های پاداش دادن اعضای تیم مورد تبادل نظر قرار گرفت و محدودیت‌هایی که در قبال پاداش دادن وجود دارد از چشم‌انداز اشتراک کنندگان کارگاه و ارایه کننده مورد بحث قرار گرفت. با توزیع پرسشنامه و نحوه‌ی ارزیابی کیفیت کارگاه مدیریت و رهبری پایان یافت.

کدگزارش: 131-03-08-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط