مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه سی‌وی‌نویسی معیاری برگزار شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه سی‌وی‌نویسی معیاری برگزار شد

این کارگاه سه‌شنبه 26 میزان 1401 با میزبانی دیپارتمنت مدیریت تجارتی دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی و همکاری شورای دانشجویی برگزار شد. این کارگاه  در دو بخش جداگانه برای دانشجویان ذکور و اناث دایر شد و در آن برخی استادان و دانشجویان اشتراک کردند که بخش‌های اصلی یک خلص سوانح(سی وی) توسط استاد محمدنذیر احمد تشریح گردید. شامل‌سازی معلومات مورد نیاز در مورد هویت و سن به‌عنوان بخش نخست یک سی وی معیاری و ضروریات آن تشریح گردید.

معلومات تحصیلی به‌عنوان بخش دوم یک خلص سوانح تشریح گردید که در آن مقاطع تحصیلی از بالاترین درجه به طرف پایین با بیان مدت با درج تاریخ آغاز و انجام دوره‌ی مشخص می‌شود. بر اساس گفته‌های آقای احمد، بیان تجربه‌های کاری بخش سوم یک خلص سوانح معیاری است که در آن به دستاوردهای مدت کاری باید تمرکز بیش‌تر شود.

بیان مهارت‌ها به بخش چهارم یک خلص سوانح اختصاص دارد که در آن مهارت‌های مورد نیاز بست و زبان با دقت در میزان مهارت و با صداقت باید درج شود. بر اساس گفته‌های آقای احمد، کاربرد اصطلاح “عالی” در خصوص‌ مهارت‌های زبانی باید محتاطانه باشد و در اکثر موارد اجتناب شود.

بیان افراد معرف پایان‌بخش یک سی وی معیاری است که در آن باید شخصی معرفی شود که سازمان‌های استخدام کننده بتواند در مورد ویژگی‌های شخصیتی، مدت کاری و توانایی‌های فرد کارجو معلومات به دست آورد و باید فرد مسؤول آخرین سازمانی باشد که شخص در آن اجرای وظیفه کرده است.

 

کدگزارش: 126-27-06-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط