مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه ارتقای ظرفیت دانشجویان برگزار شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه ارتقای ظرفیت دانشجویان برگزار شد

این کارگاه سه‌شنبه 15 سرطان 1401 با میزبانی دانشکده‌ی علوم طبی و همکاری شورای دانشجویی برگزار شد. در این سمینار معاون علمی، معاون امور محصلان، رییس دانشکده‌ی طب معالجوی، برخی استادان و دانشجویان اشتراک کردند. در این سمینار نکته‌ها انگیزشی و محورهای موفقیت برای دانشجویان مطرح گردید و در اخیر کارگاه ضمن پذیرایی اشتراک کنندگان برای نمایندگان صنف‌های مختلف طب معالجوی تقدیرنامه اعطا گردید.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط