مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: هیأت نظارت و ارزیابی وزارت تحصیلات عالی از دانشگاه خاتم‌النبیین دیدار کرد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: هیأت نظارت و ارزیابی وزارت تحصیلات عالی از دانشگاه خاتم‌النبیین دیدار کرد

این دیدار دوشنبه 10 اسد 1401 صورت گرفت و در آن اعضای هیأت در صحنه‌ی امتحان حضور یافته میزان نظم امتحان و میزان رضایت دانشجویان از امتحان را به بررسی گرفتند. در ادامه‌ی این دیدار اسناد مربوط به حضور و غیاب دانشجویان در طول سمستر و ایام امتحان نیز مورد مداقه قرار گرفتند.

حاضری صنفی دانشجویان، حاضری ایام امتحان، نوع پرسش‌های امتحان، شقه‌های امتحان و مدت اعلام نتایج پس از امتحان از عمده‌ترین موارد مورد ارزیابی در این دیدار بود. این هیأت از طرف ریاست نظارت و ارزیابی وزارت تحصیلات برای نظارت از روند امتحان در دانشگاه توظیف شده بود.

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط