مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: هیأت امر به معروف از دانشگاه خاتم‌النبیین دیدار کرد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: هیأت امر به معروف از دانشگاه خاتم‌النبیین دیدار کرد

این دیدار چهارشنبه 8 سرطان 1401 صورت گرفت و در این دیدار اعضای هیأت امر به معروف در محضر دانشجویان خانم به ایراد سخن پرداخته از دانشجویان خواست که آموزه‌های دینی را سرلوحه‌ی برنامه‌های زندگی خویش قرار دهد تا از این طریق در مسیر هدایت الهی قرار گرفته از ظلمت رهایی یابند. در ادامه‌ی این دیدار با استادان هیأت علمی دانشگاه نیز در مورد امور علمی به تبادل نظر پرداخت. توجه به آموزه‌های دینی در نصاب تعلیمی از سوی طرفین دیدار به‌عنوان یک ضرورت مبرم مطرح شده افزون بر آن به فراگیری علوم عصری نیز تاکید صورت گرفت. اعضای هیأت امر به معروف اظهار داشت که در قسمت بهبود نصاب تحصیلی و اصلاح آن مطابق نیازهای عصری جامعه عزم دولت جزم است و در این راستا از ظرفیت و تجارب کشورهای دیگر نیز استفاده خواهد شد.

به‌گفته‌ی آنان برای نظم‌بخشی امور اکادمیک و شناسایی نیازهای واقعی جامعه در این زمینه تقویم جلسات با استادان و دانشجویان دانشگاه مشخص شده و ماهانه 6 جلسه در این خصوص دایر خواهد شد و بررسی موضوعات علمی از اجندای این جلسه‌ها خواهد بود تا در مورد هر کدام دیدگاه‌های مختلف طرح و استنتاج شود.

کدگزارش: 89-8-4-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط