مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: معاونت علمی بست‌های کادر علمی را به اعلان گذاشت

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: معاونت علمی بست‌های کادر علمی را به اعلان گذاشت

معاونت علمی 4 بست کادر علمی را به‌منظور جذب نیروی جدید واجد شرایط به اعلان سپرد. در پیوست نامه‌ی این معاونت آمده است که نیروهای جدید در دانشکده‌های طب معالجوی، قابلگی و تکنالوژی طبی و انجنیری و کمپیوترساینس جذب خواهد شد. تسلسل رشته در مقاطع لیسانس و ماستری، اوسط نمرات حداقل 80 درصد در مقطع لیسانس و 70 درصد در مقطع ماستری، گذر از موفقاته از آزمون رقابتی و نداشتن سابقه‌ی جرمی از عمده‌ترین شرایط عنوان شده است. شرح بیش‌تر در این پیوست:

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط