مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: معاونت اداری‌مالی به‌منظور جذب نیروی انسانی دو بست را به اعلان سپرد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: معاونت اداری‌مالی به‌منظور جذب نیروی انسانی دو بست را به اعلان سپرد

معاونت اداری‌مالی به‌منظور جذب نیروی انسانی کارآمد 1 بست مدیر تدریسی دانشکده و یک بست همکار مدیر تدریسی را به اعلان سپرده است. بر اسا دستور این معاونت محترم، مهلت ارسال درخواستی از تاریخ 20 – 28 میزان تعیین گردیده است و کارجویان می‌تواند اسناد مورد نیاز را به صورت حضوری در دفتر معاونت یا به شکل غیر حضوری از طریق ایمیل ارسال کنند. برای معلومات بیش‌تر کارجویان محترم می‌توانند به صفحه‌ی کاریابی دانشگاه مراجعه کنند.

https://knu.edu.af/%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-3/

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط