مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: سمینار کمک‌های اولیه در مکتب صوفیه برگزار شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: سمینار کمک‌های اولیه در مکتب صوفیه برگزار شد

این سمینار دوشنبه 11 میزان 1401 با هماهنگی و موافقت آمریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی و میزبانی شورای دانشجویی و مرکز صحی دانشگاه برگزار شد. این سمینار توسط دانشجویان دانشکده‌های علوم طبی ارایه گردید و در آن موضوعات مختلف کمک‌های اولبه ارایه گردید. این سمینار در دو وقت و بخش‌های جداگانه برای دانش‌آموزان ذکور و اناث لیسه‌ی عالی صوفیه دایر شد.

شیوه‌های جلوگیری از خون‌ریزی و کمک‌های اولیه در زمان نفس گرفتگی و احیای مجدد تنفس تشریح گردید و نحوه‌ی پانسمان کردن و چگونگی کمک کردن در زمان گرمازدگی از محورهای دیگر این سمینار بود. در این کارگاه ابزارهای کمک‌های اولیه و چگونگی استفاده‌ی مصون از آن‌ها تشریح گردید.

کدگزارش: 121-12-07-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط