مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: سمینار فرهنگی حجاب و زیبایی‌های آن برگزار شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: سمینار فرهنگی حجاب و زیبایی‌های آن برگزار شد

این سمینار پنج‌شنبه 31 سنبله 1401 با میزبانی آمریت، دعوت، ارشاد و فرهنگ اسلامی برگزار شد. در این سمینار دانشجویان اناث دانشگاه اشتراک کردند و در آن حدود حجاب اسلامی و فواید حاصل از آن مورد بحث قرار گرفت. افزون بر حدود حجاب زیبایی از دیدگاه اندیشمندان مختلف مورد تبادل نظر قرار گرفت.

کدگزارش: 121-31-06-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط