مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: سمینار حل معادلات انتیگرالی خاص دایر شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: سمینار حل معادلات انتیگرالی خاص دایر شد

این سمینار پنج‌شنبه 28 میزان 1401 با میزبانی دیپارتمنت نرم‌افزار دانشکده‌ی کمپیوترساینس و انجنیری برگزار شد. در این کارگاه دانشجویان و برخی استادان اشتراک کردند و در دقایق نخست این سمینار استاد عباس محبی، رییس دانشکده‌ی انجنیری و کمپیوترساینس دانشجویان را به مطالعات آفاقی مرتبط با موضوع و رشته‌ی شان تشویق کردند و با طرح مسأله‌ی سمینار سخنانش را پایان دارد.

استاد انجنیر محمدظاهر در این سمینار روش حل معادلات انتیگرالی خاص را تشریح کردند. در این سمینار استادان اشتراک کننده پرسش‌های علمی را پیرامون مسأله‌ی مطرح شده در سمینار طرح کرده و در خصوص روش حل مطرح شده به تبادل نظر پرداختند.

کدگزارش: 127-30-7-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط