مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: زنگ شروع سمستر خزانی 1401

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: زنگ شروع سمستر خزانی 1401

 

معاونت علمی با مدیران تدریسی دانشکده‌ها جلسه‌ی توجیهی دایر کرد

این جلسه پنج‌شنبه 3 سنبله 1401 با حضور مدیران تدریسی دانشکده‌ها در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه دکتر عبدالکریم اسکندری معاون علمی دانشگاه در مورد نحوه‌ی شروع درس‌های سمستر خزانی به مدیران تدریسی دانشکده‌ها هدایت‌های لازم داده آنان را به رعایت رویه‌ی نیک در قبال دانشجویان سفارش کردند.

آقای اسکندری در بخش دیگر سخنانش تذکر به استادان در آغاز سمستر برای تحویل‌دهی اسناد اداری مورد نیاز به‌منظور نظم‌بخشی بهتر و بیش‌تر از وظایف دیگر مدیران تدریسی دانسته خاطر نشان ساخت که در وظایف خویش در طول سمستر به‌شکل جدی عملکرده خواستار ثبت قبل از وقت تقسیم اوقات در سیستم و اطلاع‌دادن به استادان از ساعات درسی و گزارش به‌موقع مشکلات اداره گردید.

در پایان این جلسه، مدیران تدریسی نیز به نوبت مشکلات حوزه‌ی کاری خویش را مطرح کرده خواستار همکاری معاونت در راستای حل آن‌ها گردیدند. جلسه‌ی توجیهی در آغاز هر سمستر به‌منظور نظم‌بخشی بهتر امور دانشجویی و اداری دایر می‌گردد.

کذگزارش: 110-03-06-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط