مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: رد پای امتحان در فضای دانشگاه؛

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: رد پای امتحان در فضای دانشگاه؛

معاون امور محصلان جلسه دایر کرد

همزمان با نزدیک شدن ایام امتحان، روح الله صادقی، معاون امور محصلان با نمایندگان دانشجویان جلسه دایر کرد. این جلسه چهارشنبه 16 سرطان 1401 با حضور رییس شورای دانشجویی و اشتراک نمایندگان دانشجویان اناث برگزار شد. در این جلسه، معاون امور محصلان دانشگاه، برخی مواد مهم لایحه‌ی امتحانات و لایحه‌ی نظم و دسپلین را برای دانشجویان به بررسی گرفته از اعمال رویکردهای جدی‌تر به‌منظور تامین‌ شفافیت‌ بیش‌تر در امتحان پیش‌رو سخن گفت.

آقای صادقی از نمایندگان دانشجویان خواست که به دانشجویان تذکر دهند که لایحه‌های امتحان و نظم و دسپلین را مرور کرده از مقررات امتحان و نمره‌دهی آگاهی داشته باشند تا در این روند با تخلف مواجه نشوند. معاون امور محصلان بر حضور به‌موقع دانشجویان در جلسه‌ی امتحان و اجتناب از تخلف‌های امتحانی تاکیده کرده خاطر نشان کرد که به‌احتمال چانس دوم امتحان برای دانشجویان برگزار گردد و خالی از دردسر نخواهد بود.

برخی از نمایندگان دانشجویان نیز به نوبت برخی رویه‌ها را در امتحان غیرقابل قبول توصیف کرده برای تکرار نشدن آن در امتحان پیش‌رو وعده‌ی همکاری دادند. آقای صادقی در سخنان پایانی خواستار همکاری نمایندگان دانشجویان در برقراری نظم امتحان و جلوگیری از تخلف‌ها در امتحان شد.

 

کدگزارش: 94-16-04-4101

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط