مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: دانشگاه خاتم‌النبیین با وزارت اطلاعات و فرهنگ تفاهم‌نامه‌ی همکاری امضا کرد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: دانشگاه خاتم‌النبیین با وزارت اطلاعات و فرهنگ تفاهم‌نامه‌ی همکاری امضا کرد

این تفاهم‌نامه پنج‌شنبه 20 اسد 1401 با هماهنگی و زمینه‌سازی آمریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دانشگاه و حضور معاون امور محصلان با معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ امضا گردید. مطابق مواد این تفاهم‌نامه جوانان معرفی شده از سوی وزارت متذکره با تخفیف قابل ملاحظه در رشته‌های مختلف قادر به ادامه‌ی تحصیل خواهند بود و در ضمن برای برخی کارمندان و جوانان معرفی شده از سوی وزارت در دانشگاه برنامه‌های کوتاه‌مدت آموزش حرفه دایر خواهد شد.

در مقابل وزارت اطلاعات و فرهنگ زمینه‌ی کارآموزی دانشجویان دانشگاه خاتم‌النبیین را در اداره‌های دولتی فراهم کرده و زمینه‌های بازدید دانشجویان دانشگاه را از اماکن و مراکز حفاظت آثار تاریخی و باستانی بسترسازی خواهد کرد. نشر پیام‌های تبلیغاتی پوهنتون خاتم‌النبیین از طریق رسانه‌های نوشتاری، شنیداری و دیداری نکته‌ی مهم دیگری است که در متن تفاهم‌نامه به‌عنوان تعهد وزارت اطلاعات و فرهنگ در متن تفاهم‌نامه عنوان شده است.

کدگزارش: 107-20-05-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط