مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: جلسه‌ی کمیته‌ی تضمین کیفیت دایر شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: جلسه‌ی کمیته‌ی تضمین کیفیت دایر شد

این جلسه پنج‌شنبه 5 سرطان 1401 در مقر ریاست دانشگاه با میزبانی برخط رییس دانشگاه و حضور معاون علمی، معاون اداری‌مالی، معاون امور محصلان، آمر ارتقای کیفیت و رؤسای دانشکده‌ها به‌عنوان اعضا، دایر شد. در این جلسه گزارش نهایی نظارت سالانه‌ی برنامه‌های علمی مورد بررسی قرار گرفته و علل تاخیر برخی گزارش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در پایان جلسه، برای تسریع روند کارهای اداری و ارایه‌ی به‌موقع گزارش‌ها قرار شد آمر ارتقای کیفیت دانشگاه با واحدهای مختلف جلسه‌های رهنمودی متوالی داشته نمونه‌های کامل و نقص‌‌های گزارش‌های ناتمام را مورد مداقه قرار داده در حضور مسؤولان تنظیم کننده‌ی گزارش‌ها توضیح دهد.

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط