مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: تفاهم‌نامه‌ی همکاری با اداره‌ی ملی احصائیه امضا شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: تفاهم‌نامه‌ی همکاری با اداره‌ی ملی احصائیه امضا شد

این تفاهم‌نامه‌ پنج‌شنبه 27 اسد 1401 با هماهنگی و زمینه‌سازی آمریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی و میزبانی معاون علمی، معاون اداری‌مالی و معاون امور محصلان و اشتراک رییس اداره‌ی ملی احصائیه و عده‌ای از همکارانش در دانشگاه خاتم‌النبیین به امضا رسید.

بر اساس مواد تفاهم‌نامه، استفاده‌ از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مشترک طرفین و اجرای برخی برنامه‌های مشترک از عمده‌ترین اهداف انعقاد این تفاهم‌نامه عنوان شده است. پذیرش افراد معرفی شده از سوی اداره‌ی ملی احصائیه با تخفیف قابل ملاحظه در دانشگاه خاتم‌النبیین و زمینه‌سازی دوره‌ی کارآموزی دانشجویان دانشگاه خاتم‌النبیین  و در صورت نیاز قراردادن معلومات آماری غیر محرم از عمده‌ترین تعهدات طرفین در متن تفاهم‌نامه عنوان شده است.

بر اساس آخرین تذکر متن تفاهم‌نامه، مدت اعتبار آن 3 سال در نظر گرفته شده است که در صورت لغو تفاهم‌نامه دانشجویان معرفی شده تا ختم دوره‌ی تحصیلی از امتیازات تعریف شده در متن تفاهم‌نامه مستفید خواهد شد و لغو تفاهم‌نامه هیچ‌گونه تاثیر در هزینه‌ی تحصیلی دانشجویان معرفی شده نخواهد داشت و افزون بر پذیرش دانشجویان با هزینه‌ی تحصیلی تخفیف‌یافته دانشگاه دوره‌های آموزش کوتاه مدت را برای افراد معرفی شده از سوی اداره‌ی ملی احصائیه دایر خواهد کرد.

 

کدگزارش: 109-27-05-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط