مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: امتحان استخدام کارمند برگزار شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: امتحان استخدام کارمند برگزار شد

این امتحان دوشنبه 2 عقرب 1401 با میزبانی کمیته‌ی جذب و استخدام دانشگاه با اشتراک کارجویان دایر شد. در این امتحان 18 نفر متقاضی برای احراز دو بست به رقابت پرداختند. پس از طی مراحل فرایند جذب قرار است یک نفر به عنوان مدیر تدریسی و یک نفر به‌عنوان همکار مدیر تدریسی استخدام شوند.

آزمون کتبی نخستین مرحله‌ی فرایند جذب است که در آن ظرفیت و قابلیت کارجویان برای احراز یک بست به آزمون گرفته می‌شود. پس از بررسی نتایج آزمون کتبی، واجدان شرایط برای ادامه‌ی فرایند جذب نیروی انسانی برای مصاحبه خواسته خواهند شد.

کدگزارش: 129-03-08-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط