مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: آزمون نهایی سمستر بهاری 1401 آغاز گردید

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: آزمون نهایی سمستر بهاری 1401 آغاز گردید

این آزمون دوشنبه 27 سرطان 1401 با میزبانی کمیته‌ی امتحانات حوزه‌ی معاونت امور محصلان آغاز گردید. در طلیعه‌ی برنامه‌ی آغاز امتحان، روح الله صادقی معاون امور محصلان دانشگاه، دانشجویان را به رعایت نظم امتحان تشویق کرده خواستار ایجاد انگیزه‌ی درونی برای آوردن تغییرات مثبت در زندگی دانشجویی گردید و افزود، عامل شکست و موفقیت را خود دانشجو از درون رقم خواهد زد و هیچ‌کس دیگر قادر به تغییر آن نخواهد بود.

آقای صادقی در ادامه‌ی سخنانش کمیته‌ی امتحان را حامی حقوق دانشجویان عنوان کرده خاطر نشان کرد تلاش کمیته‌ی امتحانات بر آن خواهد بود که هر دانشجو به پیمانه‌ی زحمت‌کشی و تلاش خود مستحق دریافت امتیاز گردد و به هیچ دانشجو بیش‌تر و کم‌تر از استحقاق امتیاز تعلق نگیرد.

آقای ستارزاده، آمر امتحانات نیز ضمن فراخواندن دانشجویان به رعایت نظم و مقررات امتحان خواستار احتراز دانشجویان از تخلف و تقلب در صحنه‌ی امتحان گردید. به گفته‌ی وی مصادیق تخلف و تقلب مربوط به امتحان به شیوه‌های مختلف به سمع دانشجویان رسیده است. در صورت مشاهده‌ی آن کمیته‌ی امتحانات در پرتو مقررات به این موارد رسیدگی خواهد کرد.

کذگزارش: 97-27-1401

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط