مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: آزمون استخدام کارمند در آمریت ارتقای کیفیت، دایر شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: آزمون استخدام کارمند در آمریت ارتقای کیفیت، دایر شد

این آزمون با میزبانی مدیریت اداری و منابع بشری حوزه‌ی معاونت اداری‌مالی دانشگاه سه‌شنبه 28 سرطان 1401 تدویر یافت. در این امتحان استاد علی‌شاه حسنی، معاون اداری‌مالی فرایند جذب کارمند را به متقاضیان توضیح داده خاطر نشان ساخت که فرایند جذب کارمند یک فراگرد دو مرحله‌ای است. در گام نخست از کارجویان و متقاضیان احراز بست آزمون کتبی گرفته می‌شود که پرسش‌های آن بیش‌تر مربوط به حوزه‌ی کاری و استعداد متقاضی احراز بست است.

در گام دوم، کسانی که نمره‌های بلندتر در امتحان کتبی اخذ کرده برای مصاحبه دعوت خواهند شد. در مرحله‌ی دوم در کنار نمره‌ی بلند آزمون کتبی، تجربه‌ و سابقه‌ی کاری و ارتباط رشته‌ی تحصیلی متقاضی با بست مورد نظر و توانایی‌های بالقوه و بالفعل متقاضی احراز بست مورد مداقه قرار خواهند گرفت. پس از لحاظ کردن همه‌ی موارد متذکره فرد واجد شرایط برای احراز بست انتخاب شده برای یک ماه دوره‌ی آزمایشی را سپری خواهد کرد. با اعلام رضایت اداره‌ی مربوط، با کارمند قرارداد استمرار کار انعقاد خواهد یافت.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط