مدیریت مرکز نشر آثارعلمی

مدیریت مرکز نشر آثار علمی

 

1. معرفی مدیریت

 

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، یک نهاد علمی و آکادمیک است که مأموریت و کارکرد اصلی آن ایجاد زمینه‌های تولید علم و دانش بومی در عرصه‌ی علوم انسانی، فنی و طبی می‌باشد. با توجه به کمبودها و خلأهای موجود در نظام سیاست‌گذاری علمی و آسیب‌های موجود در نظام مدیریت آموزشی و پژوهشی در عرصه‌ی علوم انسانی و مطالعات فنی و پزشکی در افغانستان، این دانشگاه بسط مبانی نظری و تولید دانش‌های کاربردی در این عرصه‌ها را در دستور کار خویش قرار داده است.

 

چشم‌انداز اصلی دانشگاه در انجام پژوهش‌های اجتماعی، فنی و طبی، معطوف به آن دسته از موضوعاتی است که بتواند گرهی از مشکلات جامعه‌ی علمی کشور را حل نموده و گامی استوار در راستای ترقی و پیشرفت کشور عقب‌مانده‌ی افغانستان بردارد. در این عرصه، ضمن بومی‌سازی دانش روز، دانشگاه درنظر دارد زمینه‌های تولید و تکثیر دانش مدرن در افغانستان را فراهم نماید، تا از این طریق به طور نسبی زمینه‌ی پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه‌ی افغانستان حاصل شود.

 

با توجه به مسأله‌ی فوق و در راستای سیاست‌های جاری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، انتشارات این دانشگاه مأموریت دارد تا یافته‌ها و نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در گروه‌های مختلف علمی و پژوهشی دانشگاه را با صورتی آراسته و متناسب با معیارهای بین‌المللی و ذایقه‌ی اندیشه‌ورز جامعه‌ی علمی افغانستان منتشر نماید. این انتشارات کوشش می‌کند آثار تهیه‌شده‌ی اساتید و نویسنده‌های برجسته را در صورت کسب امتیاز لازم و تأیید معاونت محترم پژوهش و فن‌آوری به طبع برساند. پس از نشر آثار، از طریق تعامل با اصحاب اندیشه و دانش و مراکز تولید و توزیع فرآورده‌های علمی و فرهنگی، زمینه‌ی تسهیل و تسریع برای دست‌رسی آسان محققان و علاقه‌مندان به آثار منتشره فراهم می‌شود.

 

مدیریت نشر آثار علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، تا کنون ده‌ها مجلد کتاب، نشریه‌ی علمی و ویژه‌نامه منتشر کرده است. اما اینک با فرارسیدن سال تحصیلی جدید 1397، با عنایت خداوند و حمایت همه‌جانبه‌ی هیأت رهبری دانشگاه، در نظر دارد تغییرات چشم‌گیری در حوزه‌ی نشر و پخش آثار علمی نخبگان علمی ایجاد نموده و با درنظرداشت نیازمندی‌های جامعه‌ی علمی افغانستان، بخشی از این کاستی‌ها را مرتفع سازد.

 

2. لایحه‌ی وظایف مدیریت

 

1) اخذ کتب و مقالات علمی تأییدشده از نمایندگان کمیته‌ی تحقیق دانشکده ها؛

 

2) پی‌گیری کارهای ویرایش متون؛

 

3) پی‌گیری دیزاین و صفحه‌آرایی کتب و مجله ها در هماهنگی با صفحه‌آرا و دیزاینر؛

 

4) چک و بررسی متن نهایی کتاب و مجله؛

 

5) ارسال کتب و مجله ها به مطبعه و پی‌گیری کارهای چاپ آن ها؛

 

6) مدیریت فرایند توزیع و پخش کتاب و مجله ها؛

 

7) تهیه‌ی گزارش امور مالی نشرات و ارسال آن به معاونت پژوهش و فن‌آوری.

 

3. آثار علمی انتشاریافته

 

  • الف) کتاب‌ها

 

سال نشر عنوان کتاب نام نویسنده شماره
1392 پارلمان؛ قانون‌گذاری، نظارت و نمایندگی عبدالقیوم سجادی 1
1386 مبانی تئوریک احزاب سیاسی در اسلام عبدالقیوم سجادی 2
1387 مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلامی عبدالقیوم سجادی 3
1382 شیوه‌های تعمیق بینش سیاسی عبدالقیوم سجادی 4
1388 گفتمان جهانی‌شدن و اسلام سیاسی در افغانستان پساطالبان عبدالقیوم سجادی 5
1386 درآمدی بر اسلام و جهانی‌شدن عبدالقیوم سجادی 6
1383 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام عبدالقیوم سجادی 7
1387 جریان پرشتاب طالبان محمدوحید بینش 8
1380 شیعیان افغانستان؛ روابط، جایگاه و جریان و احزاب محمدوحید بینش 9
1388 جایگاه اهلبیت از دیدگاه امام ابوحنیفه(رحمةالله علیه) محمد شفق خواتی 10
1390 حقوق اداری افغانستان عبدالعلی محمدی 11
1385 درآمدی بر ساختار اداری حکومت اسلامی عبدالعلی محمدی 12
1393 افغانستان و دولت مدرن عبدالعلی محمدی 13
1388 حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان( با تاکید بر قانون اساسی) قاسم علی صداقت 14
1391 راهکارهای تضمین حقوق شهروندی در فقه اسلامی قاسم علی صداقت 15
1391 موقعیت حقوقی زنان بزهدیده از منظر فقه و حقوق عبدالکریم اسکندری 16
1393 حقوق بشر و آزادی‌های اساسی( با تاکید بر قانون اساسی افغانستان) محمدقاسم الیاسی 17
1390 کرامت انسانی و مجازات های بدنی از نظر اسلام و حقوق بشر غربی عیدمحمد احمدی 18
1383 ویژگی‌های حکومت جهانی حضرت مهدی عبداللطیف سجادی 19
1390 جهانی شدن و تروریسم(ترجمه) سید طاهر عرفانی 20
1386 اخوت و برادری در اسلام عبداللطیف سجادی 21
1393 افغانستان و جهانی شدن عبدالقیوم سجادی 22
1388 افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی محمدوحید بینش 23
1395 حقوق اساسی افغانستان عبدالعلی محمدی 24
1395 بیولوژی مالیکولی محمدحسین صالحی 25
1396 بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر صحت عمومی میثم سجادی و همکاران 26
1392 مجموعه مقالات دومین سمینار علمی- تحقیقی وضعیت صحی افغانستان شورای علمی دانشکده طب 27