قبولی صد در صدی فارغین انستیتیوت علوم صحی جاغوری در امتحان نهایی وزارت صحت عامه

قبولی صد در صدی فارغین انستیتیوت علوم صحی جاغوری در امتحان نهایی وزارت صحت عامه

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین جاغوری در چهارمین دور فراغت خود درامتحان نهایی وزارت صحت عامه، قبولی صددرصد را ازآن خود نموده است. این خبر مسرت بخش را به دانشجویان عزیز، اساتید مسئولین محترم دانشگاه و انستیتیوت علوم صحی خاتم النبیین(ص) و مردم سربلند ولسوالی جاغوری تبریک عرض نموده از پیشگاه باری تعالی موفقیت های بیشتر شان را در امور تحصیلی و خدمت به جامعه افغانستان خواهانیم.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط