فصلنامه علمی-ترویجی رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی نشر شد

فصلنامه علمی-ترویجی رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی نشر شد

شماره‌ی چهارم فصلنامه‌ی علمی-ترویجی دانش‌آموختگان جزا و جرم‌شناسی نشر شد. مقالات این شماره به حقوق جزا و جرم‌شناسی اختصاص یافته و شامل موارد ذیل است:

  • قاچاق انسان به قصد فحشا از دیدگاه قوانین افغانستان و اسناد بین‌المللی؛
  • جرایم علیه حریم خصوصی در فضای سایبر( در حقوق ایران و افغانستان)؛
  • روش‌های پیشگیری‌وضعی از وقوع جرم؛
  • جرایم علیه مالکیت صنعت-تجارتی از منظرنظام حقوقی افغانستان  در فضای سایبر؛
  • جرایم علیه مالکیت هنری-ادبی از منظر نظام حقوقی افغانستان در فضای سایبر؛
  • شرایط قصاص نفس از منظر فقه حنفی و جعفری؛
  • مطالعه‌ی شرایط قصاص اعضاء از دیدگاه فقه جعفری و حنفی؛
  • حکم شهادت دروغ از منظر فقه و قانون جزای افغانستان؛
  • بررسی و مطالعه‌ی مزیت‌های کود جزا بر قانون جزای سال 1355.

برای دریافت فایل‌ این فصلنامه اینجا ضربه بزنید.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط