فصلنامه‌ی علمی-ترویجی حقوق بین‌الملل نشر گردید

فصلنامه‌ی علمی-ترویجی حقوق بین‌الملل نشر گردید

شماره‌ی پنجم فصلنامه‌ی علمی-ترویجی دانش‌آموختگان مقطع ماستری نشر شد. مقالات این شماره به موضوعات ذیل اختصاص یافته است:

  • مداخله بشردوستانه و حق حاکمیت ملی؛
  • پیامدهای غیر کیفری نقض حقوق غیرنظامیان درحقوق بشر دوستانه‌ی بین‌الملل؛
  • محدودیت‌های حاکمیت و قدرت ملی در حقوق بین‌الملل؛
  • شرايط سرمایه‌گذاری خارجی در نظام حقوقی افغانستان و اسناد بين‌المللی؛
  • اتحادیه بین‌ پارلمانی و دموکراسی پارلمانی در افغانستان؛
  • اصل منع توسل به زور و  و ضعیت کاربرد زور از منظر حقوق بین‌الملل؛
  • شیوه‌های حمایت دیپلوماتیک از منظر حقوق بین‏الملل؛
  • اصول حقوقی حاکم بر إجرای معاهدات بین‌المللی در افغانستان.

برای دریافت فایل این فصلنامه اینجا را ضربه بزنید

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط