اعلان کاریابی

اعلان کاریابی

شماره عنوان بست تاریخ اعلان تاریخ ختم اعلان لایحه وظایف
1 مدیر نشرات 1399/06/17 1399/06/25 برای دریافت لایحه وظایف کلیک کنید
2 مدیر روابط استراتژیک دانشگاه 1399/06/17 1399/06/25 برای دریافت لایحه وظایف کلیک کنید
3 گرافیک دیزاینر 1399/06/17 1399/06/25 برای دریافت لایحه وظایف کلیک کنید
4 همکار آمریت امور اساتید 1399/06/17 1399/06/25 برای دریافت لایحه وظایف کلیک کنید
5 مسئول آرشیف 1399/06/17 1399/06/25 برای دریافت لایحه وظایف کلیک کنید
6 همکار اداری آمریت بورد ماستری 1399/06/17 1399/06/25 برای دریافت لایحه وظایف کلیک کنید
7 همکار امور شفاخانه ها 1399/06/17 1399/06/25 برای دریافت لایحه وظایف کلیک کنید
8 مدیر تدریسی دوره کلینیک دانشکده طب معالجوی 1399/06/17 1399/06/25 برای دریافت لایحه وظایف کلیک کنید

عنوان بست:  همکار در بخش نشرات

 

ساحه کاری: معاونت پژوهش و فن‏آوری نمبر اعلان: 013
نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل تمدید نیز می‎باشد. تاریخ اعلان: 1398/08/12
ساعات کاری: فول تایم  (8 صبح الی 4 بعد از ظهر) تاریخ ختم اعلان: 1398/08/18
نوعیت کار: اداری تعداد داوطلب: 1
مقدار معاش: مطابق لایحه دانشگاه تحصیلات: حد اقل لسانس
تجربه کاری: حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه ساحه تحصیلی: ژورنالیزم و ادبیات در اولویت است

برای دانلود فورم متقاضیان استخدام اینجا کلیک کنید.

لایحه وظایف:

عنوان وظیفه: مدیر نشرات

معاونت: پژوهش و فن­آوری

گزارش دهی به: آمریت امور پژوهشی

شرح وظایف:

 1. اخذ کتب و مقالات تأییده شده از نمایندگان کمیته‌ی تحقیق دانشکده‌ها؛
 2. پی‌گیری کارهای ویرایش متون؛
 3. پی‌گیری دیزاین و صفحه‌آرایی کتب و مجلات در هماهنگی با صفحه‌آرا و دیزاینر؛
 4. چک و بررسی نهایی متن کتاب و مجله‌ها؛
 5. ارسال کتب و مجله‌ها به مطبعه و پی‌گیری کارهای چاپ آن‌ها؛
 6. مدیریت فرایند توزیع و پخش کتب و مجله‌ها؛
 7. تهیه‌ی گزارش امور مالی نشرات و ارسال آن به معاونت پژوهش و فن‌آوری؛
 8. تهیه‌ی آمار کتب و مجلات برای هر سال و به شکل عمومی؛
 9. تهیه‌ی آمار مقاله‌های چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی.

الزامات شغلی:

تحصیلات، تجارب و مهارت‏های لازم:

 1. درجه تحصیل: حد اقل لیسانس و به درجه‌های بالاتر ترجیح داده می‌شود.
 2. تجارب لازم: تجربه‌ی کار در بخش نشرات حد اقل یک سال؛
 3. مهارت‏های دیگر: آشنایی با ویرایش متون، دیزاین و صفحه‌آرایی.

دستورالعمل ثبت نام متقاضیان استخدام:

اشخاص واجد شرایط می‎توانند فرم ثبت نام متقاضیان استخدام را از طریق ویب سایت دانشگاه Www.knu.edu.af بدست آورده و اسناد مورد نیاز را همه روزه از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر به مدیریت اداری و منابع بشری دانشگاه خاتم النبیین(ص)واقع سرک اول کارته چهار تسلیم دهند. و همچنان می‎توانند سافت آنرا و اسناد مکمل مورد نیاز را از طریق ایمل آدرس [email protected] ارسال نمایند.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توام با شماره تماس و ایمیل آدرس در فرم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی‏شود.

اسناد ضروری که ضمیمه گردد: 1. اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا 2. اسناد تجربه کاری

در صورت ضرورت به شماره تماس 0788777772 مدیریت اداری و منابع بشری تماس گرفته شود.

ایمل آدرس: [email protected]


عنوان بست: منشی دیپارتمنت ها

ساحه کاری:  معاونت علمی – تدریسی نمبر اعلان: 012
نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل تمدید نیز می‎باشد. تاریخ اعلان: 1398/08/06
ساعات کاری: تمام وقت تاریخ ختم اعلان: 1398/08/09
نوعیت کار: اداری تعداد پذیرش: 2 نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه دانشگاه تحصیلات: حد اقل لیسانس
تجربه کاری: حد اقل یک سال تجربه در بحش اداره و مدیریت ساحه تحصیلی: ادبیات و یا اداره و منجمنت

برای دانلود فورم متقاضیان استخدام اینجا کلیک کنید.

لایحه وظایف:

عنوان وظیفه: منشی دیپارتمنت ها

معاونت: علمی تدریسی

گزارش دهی به: دیپارتمنت‌‏ها

هدف وظیفه: انجام به موقع امورات اداری ، برنامه ریزی کارهای دیپارتمنت‎ها و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه های اداری.

شرح وظایف:

 1. تنظیم برنامه روزانه مافوق؛
 2. دریافت در خواست های دانشجویان و ارائه گذارش آن ها به دیپارتمنت‎ها جهت رسیدگی؛
 3. انجام، ابلاغ و پیگیری مکاتبات اداری درون سازمانی و بیرون سازمانی مربوط به دیپارتمنت؛
 4. حفظ و نگهداری اسناد اداری؛
 5. حفظ و نگهداری و مقررات، لوایح و سایر اسناد؛
 6. انجام سایر امورات طبق صلاحدید اداره.

الزامات شغلی:

تحصیلات، تجارب و مهارت‏های لازم:

 1. درجه تحصیل: حداقل لیسانس علوم انسانی
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): حداقل یکسال تجربه در بخش اداری و یا مدیریت.
 3. مهارت‏های دیگر( کورس‏های کوتاه مدت و یا برنامه‏های آموزشی): تسلط کامل با زبان انگلیسی و برنامه های آفیس.

دستورالعمل ثبت نام متقاضیان استخدام:

اشخاص واجد شرایط می‎توانند فرم ثبت نام متقاضیان استخدام را از طریق ویب سایت دانشگاه Www.knu.edu.af بدست آورده و اسناد مورد نیاز را همه روزه از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر به مدیریت اداری و منابع بشری دانشگاه خاتم النبیین(ص)واقع سرک اول کارته چهار تسلیم دهند. و همچنان می‎توانند سافت آنرا و اسناد مکمل مورد نیاز را از طریق ایمل آدرس [email protected] ارسال نمایند.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توام با شماره تماس و ایمیل آدرس در فرم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی‏شود.

اسناد ضروری که ضمیمه گردد: 1. اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا 2. اسناد تجربه کاری

در صورت ضرورت به شماره تماس 0788777772 مدیریت اداری و منابع بشری تماس گرفته شود.

ایمل آدرس: [email protected]

 


عنوان بست: منشی معاونت اداری و مالی

 

ساحه کاری:  معاونت اداری – مالی نمبر اعلان: 011
نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل تمدید نیز می‎باشد. تاریخ اعلان: 1398/7/18
ساعات کاری: تمام وقت تاریخ ختم اعلان: 1398/7/25
نوعیت کار: اداری تعداد پذیرش: 1 نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه دانشگاه تحصیلات: حد اقل لیسانس
تجربه کاری: حد اقل یک سال تجربه در بحش اداره و مدیریت ساحه تحصیلی: ادبیات و یا اداره و منجمنت

لایحه وظایف:

عنوان وظیفه: منشی معاونت  اداری – مالی

معاونت: اداری – مالی

گزارش دهی به: معاونت

هدف وظیفه: انجام به موقع امورات اداری ، برنامه ریزی کارهای معاونت اداری – مالی و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه های اداری.

شرح وظایف:

 1. تنظیم برنامه روزانه معاون ؛
 2. دریافت در خواست ها، تقاضای محصلان، استادان و ارائه گذارش آن ها به معاونت جهت رسیدگی؛
 3. انجام، ابلاغ و پیگیری مکاتبات اداری درون سازمانی و بیرون سازمانی مربوط به معاونت ؛
 4. تنظیم جلسات و ابلاغ مصوبات شوراها و کمیته های که با ریاست معاون اداری-مالی تشکیل می گردد؛
 5. ایجاد هماهنگی میان ادارات تابعه به معاونت اداری-مالی در انجام وظایف محوله؛
 6. ایجاد هماهنگی میان دفاتر ها و شعبات ولایتی دانشگاه در امور اداری با معاونت اداری – مالی؛
 7. حفظ و نگهداری اسناد اداری معاونت اداری-مالی؛
 8. حفظ و نگهداری و مقررات، لوایح و سایر اسناد حقوقی دانشگاه در زمینه اداری؛
 9. انجام سایر امورات طبق صلاحدید معاونت.

الزامات شغلی:

تحصیلات، تجارب و مهارت‏های لازم:

 1. درجه تحصیل: حداقل لیسانس علوم انسانی
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): حداقل یکسال تجربه در بخش اداری و یا مدیریت.
 3. مهارت‏های دیگر( کورس‏های کوتاه مدت و یا برنامه‏های آموزشی): تسلط کامل با زبان انگلیسی و برنامه های آفیس

دستورالعمل ثبت نام متقاضیان استخدام:

اشخاص واجد شرایط می‎توانند فرم ثبت نام متقاضیان استخدام را از طریق ویب سایت دانشگاه Www.knu.edu.af بدست آورده و اسناد مورد نیاز را همه روزه از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر به مدیریت اداری و منابع بشری دانشگاه خاتم النبیین(ص)واقع سرک اول کارته چهار تسلیم دهند. و همچنان می‎توانند سافت آنرا و اسناد مکمل مورد نیاز را از طریق ایمل آدرس [email protected] ارسال نمایند.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توام با شماره تماس و ایمیل آدرس در فرم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی‏شود.

اسناد ضروری که ضمیمه گردد: 1. اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا 2. اسناد تجربه کاری

در صورت ضرورت به شماره تماس 0788777772 مدیریت اداری و منابع بشری تماس گرفته شود.

ایمل آدرس: [email protected]


عنوان بست: Finance officer

ساحه کاری: مدیریت مالی و محاسبه نمبر اعلان: 010
نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل تمدید نیز می‎باشد. تاریخ اعلان: 1398/02/24
ساعات کاری: فول تایم  (8 صبح الی 4 بعد از ظهر) تاریخ ختم اعلان: 1398/02/29
نوعیت کار: اداری تعداد بست: یک بست
مقدار معاش: مطابق لایحه دانشگاه تحصیلات:   حد اقل لیسانس
تجربه کاری: حد اقل یکسال کار در بخش حسابداری

ساحه تحصیلی:  اقتصاد

 

لایحه وظایف:

عنوان وظیفه: Finance Officer

معاونت: اداری- مالی

گزارش دهی به: مدیر مالی و محاسبه

گزارشگیری از: ندارد

هدف وظیفه:

انجام به موقع امور مالی و محاسبه و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه های گزارش دهی.

شرح وظایف:

الف) وظایف عمومی

 1. ثبت و صدور صورت حسابهای درآمدی فیس محصلان، و عواید دیگراز طریق سیستم حسابداری؛
 2. ثبت نمودن صورت حسابهای دریافت شده و رسید های بانک دانشجویان که در بانک پرداخت نموده در سیستم حسابداری
 3. بررسی منظم و پیگیری فیسهای پرداخت نشده دانشجویان؛
 4. بررسی وضعیت فیس پرداختی محصلین بابت تسویه حساب و عدم مسولیت؛
 5. تمدید برچسب زدن کارت دانشجویان؛
 6. تهیه اسناد حسابداری vouchers مربوط به عواید، کدگزاری و فایل بندی آنها؛
 7. تنظیم جدول معاشات.

ج) مسئولیت‌ها

 1. حفظ محرمیت اسناد، مکاتبات، برنامه‌های اداره و پاسخگو به مقامات بالاتر؛
 2. رعایت نظم و انضباط و مقررات دانشگاه و حضور مستمر در دانشگاه و انجام وظایف در موعد مقرر؛

3 رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه در انجام وظایف.

تحصیلات، تجارب و مهارت‏های لازم:

 1. درجه تحصیل: حداقل لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه): حداقل یکسال تجربه کاری در زمینه هایی مرتبط با امور مالی.
 3. توانایی استفاده کامل از نرم افزار مالی کوئیک بوک،
 4. توانایی تنظیم پلان کاری.
 5. مهارت‏های دیگر( کورس‏های کوتاه مدت و یا برنامه‏های آموزشی): آشنایی با زبان انگلیسی و تسلط بر برنامه های آفیس

ویژگی های شخصیتی: دفت و سرعت کافی در انجام امور، حوصله مندی، انگیزه توفیق طلبی و صداقت.

دستورالعمل ثبت نام متقاضیان استخدام:

اشخاص واجد شرایط می‎توانند CV و کاپی مدارک تحصیلی مورد نیاز را همه روزه از ساعت 8 صبح الی 1 بعد از ظهر به مدیریت اداری و منابع بشری دانشگاه خاتم النبیین(ص)واقع سرک اول کارته چهار تسلیم دهند.

پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توام با شماره تماس و ایمیل آدرس خویش را بطور دقیق در CV ذکر نماید. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی‏شود.

اسناد ضروری که ضمیمه گردد: 1. اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا 2. اسناد تجربه کاری

در صورت ضرورت به شماره تماس 0788777772 مدیریت اداری و منابع بشری تماس گرفته شود.

ایمل آدرس: [email protected]