شکوه حضور؛ آزمون‌های پایانی سال 1400 آغاز شد

شکوه حضور؛ آزمون‌های پایانی سال 1400 آغاز شد

آزمون نهایی سمستر خزانی سال 1400 یک‌شنبه 1 حوت 1400 آغاز گردید. در دقایق نخست این امتحان، روح الله صادقی معاون امور محصلان دانشگاه دانشجویان را به رعایت اصول و مقررات دانشگاه به‌صورت کل و رعایت نظم و مقررات صحنه‌ی امتحان فراخوانده اظهار داشت کمیته‌‌ی امتحانات و همکاران ناظر در امتحان برای جلوگیری از تخطی‌ها و تخلف امتحانی عزم جدی دارند. وی هدف این کار را رسیدن حق به ذیحق عنوان کرده خاطر نشان کرد که موضوعات مربوط به امتحان، نمره و مشکلات در این خصوص را  قبل از گذشتن وقت انجام داده به فرصت‌های دیگر واگذار نکند.

     

     

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط