سیر علمی دانشجویان دانشکده اقتصاد و مدیریت

سیر علمی دانشجویان دانشکده اقتصاد و مدیریت

در راستای تقویت علمی دانشجویان و آشنایی بیشتر آنان با مراحل تاریخی مسکوکات و اسکناس‌های ضرب و چاپ شده در کشور در ضمن مضمون درسی پول و بانکداری، دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) تعداد ۴۵ نفر از دانشجویان اعم از دختر و پسر را جهت بازدید از موزیم ملی مسکوکات به سیر علمی اعزام کردند.

این سیر علمی با هزینه دانشگاه و با مدیریت ریاست دانشکده و همراهی اساتید کدر علمی در تاریخ 1398/02/29 برگزار گردید.

در این سفر علمی دانشجویان با سیر تاریخی پول کشور در ادوار مختلف آشنا شده و مسکوکات فلزی کشور را از دوران‌های تاریخ اولیه بشری در سرزمین متمدن افغانستان تا عصر حاضر از نزدیک رویت نمودند. استاد مربوطه مضمون فوق جناب استاد رسولی کمالی ضمن تشریح جزئیات این مسکوکات از قدیم الایام تا عصر حاضر دانشجویان را در جریان جزئیات نحوه ضرب سکه در اعصار گذشته الی معاصر قرار دادند.

دانشجویان ضمن اظهار خرسندی از روند این سیر علمی مراتب سپاسگزاری خود را نسبت به مدیریت دانشکده ابراز نموده و این سیر علمی را بسیار پسندیده و کاربردی ارزیابی کردند. آنان هنچنان اظهار امیدواری کردند که دانشگاه در آینده نیز چنین سفر‌های علمی را تدارک ببیند تا باعث شکوفایی و توسعه اطلاعات علمی آنان گردد.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط

No Image