سیر علمی دانشجویان به موزیم ملی افغانستان

سیر علمی دانشجویان به موزیم ملی افغانستان

دانشجویان دیپارتمنت اقتصاد تجارتی و مدیریت تجارتی از بخش‌های مختلف موزیم ملی افغانستان دیدار کردند

این سیر علمی شنبه 4 جدی 1400 با میزبانی و هماهنگی دیپارتمنت اقتصاد تجارتی و مدیریت تجارتی دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی با همراهی غلام‌رضا رسولی، محمدجان رحمانی، سیدبرات‌علی نقوی، سیدامین الله رزمجو  و آقای اصغری استادان این دانشکده صورت گرفت. دانشجویان در این سیر علمی از بخش‌های مختلف موزیم به‌ویژه بخش مسکوکات دیدن کردند و راهنماهای موزیم در مورد بخش‌های مختلف و اثرهای قابل نمایش در آن‌ها معلومات دادند. آقای محمدجان رحمانی هدف از این سیر علمی را ضمن آگاه ساختن دانشجویان به هویت تاریخی و آثار باستانی، آشناسازی آن‌ها به سکه‌های ضرب شده در کشور و فرایند تبدیل پول از سکه به پول کاغذی عنوان کرد. سیر علمی دانشجویان با هزینه‌ی دانشگاه به‌منظور آشناسازی دانشجویان با نحوه‌ی تطبیق اندوخته‌های علمی در محیط عینی و کاری صورت می‌گیرد.

 

           

 

                           

 

                     

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط