سیرعلمی دانشجویان کمپیوترساینس از شرکت فرخنده آنلاین

سیرعلمی دانشجویان کمپیوترساینس از شرکت فرخنده آنلاین

در راستاي اشنایی با بازار کار و همچنین نزدیک ساختن مفاهیم علمی آموزش داده شده (در درس تجارت الکترونیک) با کاربردهای عملی آن، با شرکت فرخنده آنلاین، هماهنگی های لازم انجام شده و در تاریخ 7/8/1397 دانشجویان به همراه همکار اداری دانشکده «احمد شفیق محمدی» و استاد مربوطه «محمدعلی فهیمی» در دفتر شرکت فرخنده آن لاین حاضر شده و مورد استقبال معاونت مالی شرکت آقای «عظیم رفعت» قرار گرفت. سپس دانشجویان به سالنی که برای این منظور آماده شده بود هدایت شدند.

برنامه با پرزنتیشن معاونت مالی شرکت شروع شد. ایشان موضوعات زیر را برای دانشجویان تشریح کردند:

  • تجارت الکترونیک چیست؟
  • مزایای تجارت الکترونیک چیست؟
  • وضعیت تجارت الکترونیک و مشکلات آن در افغانستان،
  • فعالیت های شرکت فرخنده آنلاین،
  • پروژه هایی که در حال حاضر شرکت مربوطه مشغول انجام است؛
  • مشکلات تجارت الکترونیک در افغانستان؛
  • راه های سرمایه گذاری و کسب و کار آنلاین؛

در مرحله دوم، با هدایت مسئولین شرکت، دانشجویان به بخش انبار فروشگاه هدایت شده و از انبار شرکت بازدید کردند.

در نهایت دانشجویان توسط مسئولین شرکت پذیرایی شده و پرسش و پاسخ میان دانشجویان و معاونت مالی شرکت برگزار شد.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط