سیدهاشم جوادی بلخابی و هیأت همراهش از دانشگاه خاتم‌النبیین دیدار کرد

سیدهاشم جوادی بلخابی و هیأت همراهش از دانشگاه خاتم‌النبیین دیدار کرد

این دیدار یک‌شنبه 15 حوت 1400 با میزبانی معاون علمی، معاون اداری‌مالی، رؤسای دانشکده‌ها، نماینده‌ی اساتید و برخی استادان دانشگاه صورت گرفت. در این دیدار اعضای هیأت رویکرد فعالیت علمی‌ دانشگاه خاتم‌النبیین را ستودند و با توجه به گذشته‌ی درخشان، چشم‌انداز آینده‌ی این دانشگاه را نیز روشن ارزیابی کردند. اعضای هیأت تصریح کرد در فضای کنونی زمینه‌ی فعالیت علمی دانشگاه خاتم‌النبیین بیش از پیش مساعد است و با توجه به جایگاه اجتماعی این دانشگاه، تحول سیاسی کنونی هیچ‌گونه مانع در مسیر فعالیت این دانشگاه قرار نخواهد داد. 

 

     

     

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط