سمینار نخست موفقیت برگزار شد

سمینار نخست موفقیت برگزار شد

این سمینار شنبه 27 قوس 1400 با حضور معاون امور محصلان، معاون علمی، رؤسای دانشکده‌ها و دانشجویان خانم‌ و آقا در دو وقت جداگانه دایر گردید. در طلیعه‌ی این سمینار آقای روح الله صادقی معاون امور محصلان برگزاری این سمینارها را ضرورت مبرم دانشجویان عنوان کرده از دانشجویان خواست در اوراق نظرسنجی پیشنهادهای خویش را در خصوص برنامه‌های آینده مطرح سازند.

در پایان این سمینار از دانشجویان ممتاز رشته‌های مختلف نیز تقدیر صورت گرفت. معاون امور محصلان به دانشجویان وعده سپرد که از دانشجویان مبتکر و خلاق در برنامه‌ی جداگانه تقدیر صورت خواهد گرفت.

 

                   

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط