سمینار علم‌سنجی، مفاهیم و مبانی برگزار گردید

سمینار علم‌سنجی، مفاهیم و مبانی برگزار گردید

این سمینار علمی روز دوشنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۸ در ساختمان مرکزی دانشگاه خاتم‌النبیین (ص) به میزبانی مدیریت کتابخانه و همکاری دانشکده‌های علوم طبی دایر شد و در آن دانشجویان و برخی اساتید دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) اشتراک کردند. در این سمینار علمی سید یوسف موسوی معاون پژوهش و فن‌آوری دانشگاه در مورد مفهوم علم‌سنجی به ایراد سخن پرداخت و در باره‌ی علم و شبه علم به دانشجویان معلومات داد.

آقای موسوی در ادامه‌ی سخنانش شاخص‌های تولید علم را به بررسی و تحلیل گرفت و علم‌سنجی،  کتاب سنجی و وب‌سنجی را زیر مجموعه‌ی اطلاع‌سنجی برشمرد. آقای موسوی هدف برگزاری سمینار و دانستن علم‌سنجی را شناخت جایگاه دانشگاه خاتم‌النبیین (ص) در سطح جهانی عنوان کرد و افزود:”افغانستان در بین کشورهای جهان در درجه‌ی پایین قراردارد؛ اما در سالیان اخیر هر چند با سرعت خیلی پایین مسیر تعالی درجه را پیموده است.

آقای موسوی در ادامه‌ی سخنانش گفت:”اعتبار علمی دانشگاه‌های کشور در سطح جهان با افزایش تعداد مقاله‌ها و کتاب‌های که ارزش و اعتبار جهانی داشته باشد، افزایش می‌یابد.” بر اساس اظهارات وی به هر پیمانه‌ای که یک کتاب یا مقاله‌ برای سایر پژوهشگران به‌عنوان منبع و مأخذ استفاده شود، به همان اندازه ارزش علمی آن بیش‌تر پنداشته می‌شود.

در دقایق پایانی این سمینار علمی معاون پژوهش و فن‌آوری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) نسل‌های مختلف دانشگاه را به بررسی و تحلیل گرفت و اظهار داشت:”اکثر دانشگاه‌های افغانستان دانشگاه نسل اول است؛ زیرا در این دانشگاه‌ها آموزش و تعداد فارغین دانشگاه مورد توجه بوده به آن‌ها اهمیت داده می‌شود.” دانشگاه نسل دوم پژوهش‌محور، دانشگاه نسل سوم کارآفرین و دانشگاه نسل چهارم  با استفاده از مغزهای متفکر جهان مدیریت علمی همه‌ی جهان را در کنترل خود قرار می‌دهد.

معاونت پژوهش و فن‌آوری دانشگاه در بخش پایانی سخنانش از ایجاد مرکز رشد دانشگاه بشارت داد و از دانشجویان خواست در فعالیت‌هایی که از سوی مرکز رشد دانشگاه پیشنهاد می‌شود سهم فعال گرفته دانشگاه را در مسیر تعالی و علو درجه یاری رساند و در ضمن از دانشجویان خواست که در کمیته‌های تحقیق دانشجویی عضویت گرفته در عرصه‌ی تحقیق نقش فعال بازی کنند.

این دومین سمینار علم‌سنجی در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) است و نخستین سمینار علم‌سنجی در سال ۱۳۹۷ برگزار گردید.

گزارش‌نویس: محمدامین رسالت

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط