مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: سرپرست ریاست لوژستیک و تخنیک ستردرستیز وزارت دفاع ملی از دانشگاه خاتم‌النبیین دیدار کرد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: سرپرست ریاست لوژستیک و تخنیک ستردرستیز وزارت دفاع ملی از دانشگاه خاتم‌النبیین دیدار کرد

این دیدار پنج‌شنبه 29 ثور 1401 خورشیدی صورت گرفت و در آن مولوی سید عبدالبصیر صابری، سرپرست ریاست لوژستیک و تخنیک ستردرستیز وزارت دفاع ملی دانشگاه خاتم‌النبیین را مرکز تجمع دانشجویان شیعه و سنی عنوان کرد. آقای صابری خطاب به مسؤولان دانشگاه و مسؤولان شورای دانشجویی دانشگاه خاتم‌النبیین تاکید کرد که شیعه و سنی در اصول با هم مشکل ندارد و تفاوت‌ها در فروع نباید زمینه‌سازی اختلاف میان آنان شده فضای اخوت اسلامی را مکدر سازد. مولوی صابری تاکید کرد که تفاوت در فروعات در مذاهب چهارگانه‌ی سنی نیز وجود دارد و این اختلاف‌ها زمینه‌ساز تکفیر نخواهد شد.

آقای صابری در ادامه افزود هدایت و رهبری شایسته‌ی جوانان افغانستان از مسؤولیت‌های مهم و خطیر دانشگاه‌ها و مراکز علمی در این مقطع خاص تاریخی است و افغانستان به کمک دانش و فن و تلاش‌های جوانان افغانستانی ساخته خواهد شد و از دانشجویان نیز خواست که با درایت و خردورزی مسیر تحصیل را پیموده در دام حلقه‌های بیرونی و شرانداز نیفتند.

دکتر عبدالکریم اسکندری، معاون علمی دانشگاه ضمن استقبال و عرض خیر مقدم از حضور مولوی صابری برخی از اندیشه‌های وحدت و اخوت اسلامی آیت الله محسنی را به بازخوانی گرفته خاطر نشان کرد که فرازی از اندیشه‌های آیت الله محسنی در دانشگاه خاتم‌النبیین تحقق یافته است و دید و بازدیدهای مسمتر از این نوع این محورها را استحکام خواهد بخشید.

دکتر محمدوحید بینش، رییس تحقیقات دانشگاه در مورد ضرورت تحصیل دانش عصری به ایراد سخن پرداخته خاطر نشان ساخت که در فرصت پیش‌آمده باید مردم افغانستان با اتکا به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی به‌دور از هرگونه‌ تبعیض و انحصار متحدانه برای ترقی و پیشرفت کشور تلاش نمایند. وی در ادامه افزود که سیاست دربسته در عصر کنونی پاسخ‌گوی ضرورت‌های عصری کشور نبوده ضرورت تعامل با جهان بیش از پیش محسوس است و دانشگاه خاتم‌النبیین با تربیت نیروی انسانی در حوزه‌ی دپلماسی، در این راستا نیز پیشگام است.

روح الله صادقی، معاون امور محصلان دانشگاه تلاش نیروی جوان و تحصیل‌کرده‌ی افغانستان را تنها راه پیمودن مسیر ترقی و تعالی کشور عنوان کرده افزود، اتکا به انگیزه‌ها و نیروهای داخلی و باور به توانمندی‌های نیروی جوان کشور سبب‌ساز ترقی و عبور از وضع نابه‌هنجار کنونی خواهد بود و این کار را پیامد تغییر باورهای افراد عنوان کرد. آقای صادقی در بخش دیگر سخنانش دیدار مولوی صابری را مثبت و ارزنده ارزیابی کرده افزود رفت‌وآمدهای مستمر به‌ویژه از نهادهای امنیتی باعث زدودن تصورهای قالبی و پیشداوری‌های دور از واقعیت شده و به اصلاح ذهنیت‌های منفی خواهد انجامید.

 

 

     

     

     

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط