روح الله صادقی:

روح الله صادقی:

عملی نشدن‌ وعده‌ها به معنای اهمال نیست؛ رسیدگی به آن‌ها نیاز به زمان بیش‌تر دارد

جلسه‌ی شورای دانشجویی و معاون امور محصلان چهارشنبه 22 ثور 1401 دایر شد. در این جلسه روح الله صادقی معاون امور محصلان در مورد تمدید کار اعضای شورا صحبت کرد و از اعضای شورای خواست که بهتر از گذشته همکار این معاونت باشد تا امور دانشجویی به وجه احسن مدیریت شود. بر اساس گفته‌های آقای صادقی تنها شناسایی مشکل کارساز نیست، دانشجویان در خصوص ارایه‌ی راه حل معقول برای مشکلات نیز این معاونت را یاری کند. وی تصریح کرد که منکر وجود مشکل در امور دانشجویی در وضعیت جاری نیست؛ ولی حل این مشکل‌ها نیاز به زمان و همکاری مستمر شورا دارد. آقای صادقی اهداف این معاونت را در راستای کسب رضایت دانشجویان عنوان کرد و اظهار داشت رفتار همکاران اداری دانشگاه در موارد استثنایی سیاست کلی دانشگاه را بازتاب نمی‌دهد.

مدرس شیرزاد، رییس شورای دانشجویی تمدید فعالیت مسوولان فعلی شورا در شرایط کنونی مناسب دانست و اظهار داشت که برنامه‌های بهتر و بیش‌تر برای آینده خواهد داشت. اعضای شورا از معاونت امور محصلان خواست که آن‌ها در خصوص معرفی بیش‌تر و بهتر جایگاه شورای دانشجویی در بین دانشجویان گردید تا مشکل دانشجویان از آدرس این شورا به سمع معاونت محصلان رسانده شود. جلسه‌ی مشورتی شورای دانشجویی با معاونت امور محصلان در صورت لزوم ماه یکبار دایر می‌شود.

       

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط