دکتر سجادی:

دکتر سجادی:

انگیزه‌ی نیروی اجرایی دستمایه‌ی اصلی دانشگاه است

جلسه‌ی کارمندان اداری دانشگاه با رییس دانشگاه چهارشنبه 21 ثور 1401 دایر شد. در این جلسه‌، محمدرضا سیرت، نماینده‌ی کارمندان اداری دانشگاه، مشکلات، موارد اعتراضی و پیشنهادی کارمندان با رییس دانشگاه مطرح کرد. دکتر عبدالقیوم سجادی رییس دانشگاه، پس از استماع صحبت‌های نماینده‌ی کارکنان اداری دانشگاه، هر یک از موارد پیشنهادی را به بررسی گرفته اظهار داشت کار در دانشگاه به‌ویژه در شرایط کنونی از کار در هر سازمان دیگر ارزنده‌تر است و اهمیت نیروی اداری در موفقیت سازمانی قابل چشم‌پوشی نیست.

آقای سجادی در بخش دیگر سخنانش اهمیت انگیزه‌ در نیروهای اجرایی را با مدیریت و برنامه‌ریزی همپایه دانست و خاطر نشان ساخت که برای ایجاد رضایت در نیروی اجرایی و در پی آن انگیزه‌ی اجرای کار صادقانه و ثمربخش در سیاست کلی دانشگاه است و با توجه به اقتضای شرایط امنیت شغلی، روحیه‌ی کاری و ارتقای ظرفیت کارمندان مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار خواهد گرفت و تصریح کرد برای افزایش موثریت و بازدهی فعالیت‌ها جذب و تربیت نیروی انسانی کارامد، لایق و توانمند در محور توجه خواهد بود. رییس دانشگاه در سخنان پایانی تدویر جلسات مستمر با کارمندان را در صورت لزوم وعده داد.

 

       

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط