دومین سیر علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت در سمستر خزانی (سیر علمی به عزیزی بانک)

دومین سیر علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت در سمستر خزانی (سیر علمی به عزیزی بانک)

دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم النبیین(ص)، در راستای تقویت بنیه علمی دانشجویان و آشنایی هر چه بیشتر آنها با وضعیت عملی اقتصاد و فضای کسب و کار در کشور، دومین سیر علمی خود را در سمستر خزانی برگزار کرد.
در راستای درک عملی مضمون پول و بانکداری که به صور تیوری در دانشکده ارایه می‌شود، این بار دانشجویان برای بازدید از نحوه کار و عملیات بانکی کشور به بزرگترین بانک افغانستان (عزیزی بانک) اعزام شدند. این سیر علمی با همکاری معاونت فرهنگی و ارتباطات دانشگاه جناب آقای حاج یاسر محسنی ومدیریت مستقیم ریاست دانشکده اقتصاد جناب آقای دکتر رسولی کمالی و همراهی آمر دپارتمنت مدیریت تجارتی (BBA) دانشکده جناب آقای استاد رضا حسین‌زاده، در تاریخ سه شنبه ۱۵/۸/۱۳۹۷ برگزار گردید. در این سیر علمی تعداد ۳۵ نفر از دانشجویان پسر و دختر سمستر آخر دانشکده به همراه اساتید مربوطه شرکت نمودند و از بخشها و دپارتمندهای این بانک دیدن و از توضیحات معاونین و آمرین دپارتمنتها مستفید شدند.
دانشگاه خاتم النبیین از معاونین، آمرین دپارتمنتها و مسئول ارتباطات عزیزی بانک، تشکر و قدردانی نموده و مراتب امتنان خود را از نظم وانظباط عالی این اداره در رابطه با این سیرعلمی ابراز می‌دارد.

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط