دومین سالیاد آیت الله محسنی در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) برگزار گردید

دومین سالیاد آیت الله محسنی در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) برگزار گردید

مراسم یادبود از دومین سالیاد آیت‌الله محسنی تحت عنوان آیت اعتدال برگزار گردید. این برنامه با حضور صاحب‌امتیازان، رییس، معاونان و استادان دانشگاه خاتم‌النبیین، رؤسا و استادان برخی دانشگاه‌ها‌ی خصوصی، طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی خاتم‌النبیین(ص) و مدرسه‌‌ی خدیجه‌الکبرا در دانشگاه خاتم‌النبیین برگزار شد. در این برنامه‌ سخنرانان اندیشه‌های آیت‌الله محسنی را در موضوعات مختلف به بازخوانی گرفت. دکتر محمدوحید بینش ضمن عرض خیرمقدم مهمانان و سپاس‌گزاری از برگزارکنندگان برنامه، اعتدال را از ضرورت جدی جامعه‌ی امروز افغانستان دانست و آیت‌الله محسنی را صاحب مشی اعتدالی توصیف کرد. به باور او، بحث اعتدال از مباحث پیشنی است که در زمان حکمای یونان مطرح بود و حکمای اسلامی نیز به سهم خویش آن را تعقیب کرده توسعه دادند. در سالیان اخیر و در میان موج گسترش افراط و تفریط در جهان آیت الله محسنی یکی از چهره‌های برجسته‌ای بود که در راستای تحقق اندیشه‌ی اعتدالی و وحدت اسلامی کار و پیکار کرد.

آقای زکی کریمی، سخنران دیگر این مراسم، نسبت دین و حاکمیت را از منظر آیت الله محسنی به بررسی گرفت. بر اساس اظهارات آقای کریمی، حاکمیت در اندیشه‌ی آیت الله محسنی با برداشت متعارف از آن متفاوت است. در اندیشه‌ی آیت الله محسنی، حاکمیت ناشی از اراده‌ی مردم نبوده از آن خداوند می‌باشد. در پی پذیرش این مفهوم از حاکمیت، بشر حق تقنین ندارد و به جای آن صلاحیت تدوین قانون دارد؛ مشروط بر این که قانون‌گذار به مسایل احاطه‌ی علمی داشته باشد و هدف بشر پیاده کردن اراده‌ی خداوند از راه حکومت است. آقای کریمی در بخش دیگر از سخنانش اظهار داشت که بر اساس اندیشه‌های آیت‌الله محسنی در اسلام روی شکل خاص حکومت تاکید نشده است و شکل‌های مختلف آن در تاریخ اسلام وجود داشته است و اصل تفکیک قوا در حکومت اسلامی چندان مورد توجه نیست.

آقای صداقت از سخنرانان دیگر این محفل، مدیریت جامعه‌ی اسلامی را در اندیشه‌ی آیت الله محسنی به بررسی گرفت و اظهار داشت: در اندیشه‌ی آیت الله محسنی مدیریت جامعه‌ی اسلامی را در گام نخست فقیه جامع‌الشرایط عهده دار می‌شود؛ ولی اگر فقیه حاضر به این کار نشود، نوبت به عالم دین و پس از آن به متدینان می‌رسد. وی افزود در اندیشه‌ی آیت الله محسنی کار بشر تدوین قانون است و قانونگذار باید آگاهی دینی داشته باشد. بر اساس گفته‌های او با استناد به اندیشه‌های آیت الله محسنی صلاحیت اجرای قانون نیز در گام نخست به فقیه جامع‌الشرایط تعلق می‌گیرد و پس از آن نوبت به عالم دین و متدینان خواهد رسید. به باور او نهادهای مدرن مورد قبول آیت الله محسنی نبود و برای تشکیل حکومت و اجرای احکام اسلامی باید نهادهای خاص وضع شود.

خانم‌ نفیسه سعیدی سخنران دیگر این برنامه اندیشه‌های آیت الله محسنی را در مورد تلقیح مصنوعی به بررسی گرفت و اظهار داشت: نگاه اجمالی آیت الله محسنی در این خصوص این است که در روش‌های درمانی طبی باید جهت اخلاقی و حقوقی موضوع نیز رعایت شود تا والدین و طفل با مشکل حقوقی و اخلاقی مواجه نشوند.

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط