دور سوم سلسله سمینارهای موفقیت برگزار شد

دور سوم سلسله سمینارهای موفقیت برگزار شد

این برنامه‌ شنبه 23 دلو 1400 تحت نظارت معاونت امور محصلان و به میزبانی شورای دانشجویی برگزار گردید. در این برنامه‌ ضمن پرداختن به قانون‌های موفقیت، از دانش‌آموختگان راه‌یافته به برنامه‌ی تخصص وزارت صحت عامه نیز تقدیر شده به آنان تحسین‌نامه اعطا گردید.

تقدیر از نمایندگان صنف‌های مختلف بخش سوم و پایان‌بخش این برنامه بود که در آن معاونان و عده‌ای از استادان دانشگاه حضور داشتند و به پاس همکاری‌ها و تلاش نمایندگان صنف‌ها در راستای هماهنگی میان دانشجویان و کارگزاران دانشگاه در جهت تحقق هرچه بهتر امور سازمانی، به نمایندگان تقدیرنامه اعطا گردید. این برنامه در محور موضوع واحد در دو بخش جداگانه برای دانشجویان ذکور و اناث دایر شد.

 

 

                                               

 

 

                                             

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط