دانشکده طب دندان

دانشکده طب دندان

معرفی دانشکده

در کشور عزیز ما افغانستان آن عده از هموطنان ما که در مناطق روستایی و دور دست زندگی می‌کنند از خدمات صحی مناسب، از جمله در  بخش دندان به‌صورت علمی و مسلکی آن برخورداد نیستند و تا کنون به‌صورت تجربه‌ای و توسط افراد غیر مسلکی مورد مداوا قرار می‌گیرندکه عملیه‌های انجام شده توسط این افراد غیر مسلکی در بخش دندان سبب ضرر به صحت مردم شده و از جانب دیگر باعث  انتقال امراض ویروسی و انتانی در بین مردم می‌شود.

از طرف دیگر در شهرهای کشور عزیز ما تعدادی از تکنیسین‌ها و پروتیزین‌ها بعد از دو سال دوره‌ی تحصیلی به خدمات صحی در بخش دندان می‌پردازند که از دانش و تجارب کافی برخوردار نیستند تا خدمات استندرد و معیاری را به‌هموطنان ما انجام دهند.

خدمات صحی در بخش دندان چه در شهرها و چه درمناطق  روستایی و درو افتاده نه چندان کارآمد بوده بلکه باعث انتفال امراض ویروسی و انتانی به مردم می‌شود.

با توجه به اینکه در بخش دندان تا به حال صرف یک دانشکده در چوکات دانشگاه طبی کابل در سطح کل کشور در آموزش دوکتوران جوان در حال فعالیت  بوده که فارغین این دانشکده برای انجام خدمات صحی در بخش دندان را در کشور عزیز ما کافی نیست، لذا دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص) لازم دانسته تا دانشکده را تحت عنوان دانشکده دندان (ستوماتولوژی) در چوکات دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص) ایجاد کنند تا به آموزش کدرهای متعهد و متخصص در این بخش پرداخته  و در تربیه این کدر در کشور پیشگام باشد. این کدروظیفه دارد تا در آینده‌ی نزدیک  به خدمات صحی  معیاری و استندرد در بخش دندان بپردازند و تمام هموطنان ما که در شهرها و در مناطق دوردست  زندگی می‌کنند از خدمات معیاری در بخش دندان برخوردار شده و از تعداد شیوع امراض انتانی و ویروسی و دیگر صدمات صحی را  که توسط افراد غیر مسلکی متقبل می‌شوند کاهدش دهند.

این دانشکده را دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص) عملاً در سال ۱۳۹۵ با جواز رسمی نمبر  ۱۸۱/۱۸۲   و مکتوب  وزارت محترم تحصیلات عالی کشور ایجاد کرده است.

دورنمای دانشکده ستوماتولوژی دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص)

 • تربیه دوکتوران جوان در بخش ستوماتولوژی
 • تربیه دوکتوران متعهد و متخصص در بخش ستوماتولوژی
 • ارتقای تحصیلی آن عده از افراد که تحصیلات دوساله در این بخش دارند را  به صفت DMD(Dental Master Degree)یا ستو ماتولوگ
 • تربیه جوانان که در مناطق دوردست کشور زندگی می‌کنند به صفت داکتر که در آینده جایگزین افراد غیر مسلکی که به‌صورت تجربوی در این بخش کار می‌کنند. ( برای این افراد لیلیه و خدمات آن فراهم است).

معرفی محتوا:

مطابق نظام‌نامه‌ی آموزشی این پوهنتون مدت تحصیل دراین دوره، حداقل شش سال و حداکثر هشت سال می‌باشد و هر محصل می‌تواند در هر سمستر حداقل ۱۴ کریدیت و حداکثر ۲۱ کریدیت را انتخاب نماید و این دوره تحصیلی شامل سه مرحله می‌باشد.

 • پاراکلینیک (Basic) – ۲ سال
 • کلینیک — ۳ سال
 • استاژ — ۱ سال

۱- پاراکلینیک (Basic): مدت زمان این مرحله ۲ سال است در این مرحله محصلان دروس اساسی (Basic) و مرحله اول دروس عمومی و اختصاصی را می‌گذرانند.

2- کلینیک: شامل دو بخش است.

الف- آموزش محصلان بر بالین مریضان در شفاخانه‌ها

ب- گذراندن دروس تئوری در دانشکده

۳- استاژ: هدف از این مرحله پرورش مهارت و تقویت قدرت تصمیم‌گیری و افزایش اتکاء به نفس و همچنین برخورد مستقیم محصل با مسائل تشخیصی، تداوی و واگذار کردن این مسئولیت به عهده او می‌باشد و زمان مطلوب این دوره یک سال است.

منوگراف (Thesis)

آشکار نمودن توانایی‌های فردی و علمی محصلان و آموزش دادن در جهت کسب مهارت‌های علمی و تحقیقاتی در آینده.

منوگراف در این بخش، ۶ کریدیت است و هر محصل باید حداقل یک سال قبل از اتمام دوره‌ی تحصیلی خود موضوع آن را تحت نظر استاد راهنما مشخص نموده و قبل از فراغت، آن را دفاع نماید.

ویژگی‌های دانشکده طب ستوماتولوژی  دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص)

 1. اساتید مجرب و توانا (ماستر و دکترا)؛
 2. تجهیزات خدماتی و آموزشی مجهز دندان در چوکات شفاخانه‌ی کادری پوهنتون دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص): دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص) از معدود دانشگاه‌های خصوصی کشور است که شفاخانه‌ی کادری مجهز دارد.
 3. تخقیق ویژه برای دانشجویان نخبه
 4. فراهم نمودن تسهیلات برای ادامه‌ی تحصیل محصلان در خارج از کشور (در دوره‌ی استاژ و تخصص)
 5. فیس مناسب: در توان پرداخت اکثر افراد جامعه

الف- مالیات ندارد؛

ب- در کل دوره ثابت است؛

حیطه‌ی کاری (توانمندی افراد بعد از فراغت دوره‌ی ۶ ساله)

الف- به‌عنوان داکتر معالج در بخش‌های مختلف که دوره‌ی آن را گذرانده اند، مانند داخله‌ی دندان، اورتوپیدی دندان، اطفال دندان، اورتودنسی وجراحی دندان که دوره‌های کار عملی این بخش‌ را می‌گذرانند؛

ب- به‌عنوان رئیس، مدیر و …………………… در شفاخانه‌ها و مراکز صحی؛

ج- توانمندی در Research و تحقیق موضوعات صحی در بخش دندان؛

د- کارشناس و مشاور در موضوعات صحی در بخش دندان؛

۷: داشتن یک وارد مجهز دندان در چوکات  شفاخانه کادری دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص) و آموزشی معیاری و مجهز

۸: فضای آموزشی مناسب

رئیس دانشکده

منصور محبی

موقف اداری: رئیس دانشکده

درجه تحصیل:

رتبه علمی: پوهنیار

سابقه کاری:

آثار علمی:

در عرصه تحصیلات عالی:

چشم انداز (Vision)

دانشکده طب دندان برآن است تا در تولید علم و دانش، ارتقاء صحت دهان و دندان و ارائه خدمات صحی معیاری با تربیت نیروی متعهد و متخصص در سطح کشور پیشگام باشد.

بیانیه مأموریت (Mission)

تربیت نیروی متعهد و متخصص در زمینه صحت دهان و دندان، بستر سازی جهت پژوهش های علمی و ارائه خدمات صحی متناسب با استندردهای جهانی به منظور کمک به سلامت دهان و دندان افراد جامعه و نیازهای صحی کشور.

معرفی دیپارتمنت ها

 • برای مشاهده و دانلود شناسه دانشکده و دیپارتمنت ها اینجا کلیک کنید.

موقف اداری: 

درجه تحصیل:

رتبه علمی:

 

سابقه کاری:

آثار علمی: