مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: جلسه‌ی کمیته‌ی تضمین کیفیت دانشگاه دایر شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: جلسه‌ی کمیته‌ی تضمین کیفیت دانشگاه دایر شد

این جلسه پنج‌شنبه 25 جوزای 1401 با حضور اعضای کمیته‌ی تضمین کیفیت و اشتراک رییس دانشگاه به‌صورت بر خط(آنلاین) دایر شد. در این جلسه، استاد محمدشریف شاکر، آمر ارتقای کیفیت اجندای جلسه را مطرح کرد. گزارش مرور برنامه‌های علمی و نحوه‌ی کار کمیته‌های فرعی دانشکده‌ها مورد تبادل نظر قرار گرفته مانع‌های فراراه پیشرفت کار بررسی شده برای حل آن‌ها در پرتو الزامات سازمانی و التزام‌های ساختاری تدابیر سنجیده شد.

کدگزارش: 83-26–03-1401

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط