جلسه‌ی هم‌فکری معاون علمی دانشگاه با مدیران تدریسی دانشکده‌ها دایر شد

جلسه‌ی هم‌فکری معاون علمی دانشگاه با مدیران تدریسی دانشکده‌ها دایر شد

این جلسه شنبه 27 حمل 1401 در سالن جلسات دانشگاه با میزبانی معاونت علمی و حضور مدیران تدریسی دانشکده‌ها برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر عبدالکریم اسکندری معاون علمی دانشگاه تمام واحدهای اداری دانشگاه را همسو و هم‌هدف عنوان کرده اظهار داشت که تمام امور اداری و آموزشی حوزه‌ی کاری مدیران تدریسی دانشکده‌ها باید صرف نظر از موقعیت ساختاری اداره‌ها انجام شود. آقای اسکندری در ادامه‌ی سخنانش ارتقای ظرفیت کارمندان اداری دانشگاه را یک ضرورت دانست و از مدیران تدریسی دانشکده‌ها خواست که در این برنامه‌ها بدون قید و شرط و در زمان تدویر برنامه اشتراک نمایند.

معاون علمی لایحه‌ی وظایف منشی‌ها و مدیران تدریسی دانشکده‌ها را شرح داده و خاطر نشان کرد که اگر کاری خارج از لایحه‌ی وظایف از مقام مافوق به آنان محول شود، در صورتی‌که از وظایف تعریف‌شده‌ی مقام ما فوق نباشد، مدیران تدریسی و منشی‌ها ملزم به اجرای آن خواهند بود. به گفته‌ی آقای اسکندری، منشی‌ها و مدیران تدریسی دانشکده‌ها باتوجه به اصل تفکیک وظایف ملزم به اجرای کارهای شخصی و تعریف شده‌ی مقام مافوق نیستند.

منشی‌ها و مدیران تدریسی دانشکده‌ها به نوبت مشکلات حوزه‌ی کاری شان را با معاون علمی در میان گذاشته راهکارهای پیشنهادی خویش را در راستای حل آن مشکل‌ها ارایه کردند و آقای اسکندری نیز در راستای طرح آن‌ها به رهبری دانشگاه و اقدام در موارد مذکور وعده‌ی همکاری داد. جلسه‌ی هم‌فکری با مدیران تدریسی با لزوم دید معاونت علمی دایر می‌گردد و در سال 1401 این نخستین جلسه است.

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط