جلسه‌ی هم‌فکری دانشجویان با مسؤولان دانشگاه دایر شد

جلسه‌ی هم‌فکری دانشجویان با مسؤولان دانشگاه دایر شد

این جلسه‌ دوشنبه 18 دلو 1400 با حضور معاون علمی، معاون امور محصلان، نماینده‌ی معاونت اداری-مالی،  رؤسای دانشکده‌‌ها و اعضای شورای دانشجویی دایر گردید. در این جلسه نمایندگان دانشجویان مشکلات فراراه روند آموزش را مطرح کردند: افزایش معرفی منابع درسی، همسان‌سازی کریدیت با حجم منابع درسی و نظارت مستمر از روند کارهای عملی دانشجویان در شفاخانه‌‌ها به‌عنوان عمده‌ترین محورهای تبادل نظر مطرح شد.

دکتر عبدالکریم اسکندری، معاون علمی دانشگاه از برگزاری این جلسه و طرح مستقیم مشکلات دانشجویان با مسؤولان دانشگاه استقبال کرده آن را نشان احساسی خودی دانشجو و کارگزاران دانشگاه عنوان کرد. آقای اسکندری، در مورد برخی موضوعات مطرح در این حوزه به دانشجویان وضاحت داده در راستای حل مشکل‌های دیگر وعده‌ی همکاری و اقدام دادند.

روح الله صادقی، معاون امور محصلان دانشگاه، حل مشکل شفاخانه‌ها را در جریان در کارهای عملی دانشجویان در دست اقدام توصیف کرده ایجاد مدیریت شفاخانه‌ها را در حوزه‌ی این معاونت در راستای حل این مشکل عنوان کرد. در مورد برخی موضوعات مطرح شده از سوی دانشجویان وضاحت داده برای برخی دیگر وعده‌ی اقدام سپرد.

آقای جاوید سروری، نماینده‌ی معاون اداری‌مالی در مورد موضوعات مطرح شده‌ی دانشجویان در این حوزه وضاحت داد و خواستار پیشنهاد درخواستی‌ دانشجویان قبل از فرارسیدن ایام امتحان شد. رؤسای دانشکده‌ها نیز در مورد موضوعات مطرح شده وضاحت و وعده‌ی پی‌گیری تا حل مشکل دادند.

                                                                           

                                                                           

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط