جلسه‌ی هم‌فکری با نمایندگان دانشجویان دایر شد

جلسه‌ی هم‌فکری با نمایندگان دانشجویان دایر شد

این جلسه سه‌شنبه 2 قوس 1400 با حضور نمایندگان دانشجویان دانشکده‌های مختلف و میزبانی معاون علمی و معاون امور محصلان دانشگاه دایر شد. در این جلسه دکتر عبدالکریم اسکندری، معاون علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) همکاری و هم‌فکری نمایندگان دانشجویان را با دانشگاه با اهمیت توصیف کرده از آنان خواست در حل مشکل دانشجویان با دانشگاه همکاری نمایند. آقای اسکندری نقش نمایندگان دانشجویان را در رفع مشکل‌های آموزشی موثر ارزیابی کرده افزود نمایندگان دانشجویان می‌توانند دانشجویان دیگر به‌ویژه دانشجویان تازه وارد به دانشگاه را در خصوص آشناسازی با سیستم کریدیت، چگونگی انتخاب واحد، تبدیلی و تاجیلی، معرفی به استاد به‌گونه‌ی درست رهنمایی کرده در خصوص رفع موانع و مشکل به مسوولان دانشگاه مشوره دهند.

آقای روح الله صادقی، معاون امور محصلان دانشگاه نقش دانشجویان را برای رفع محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از وضعیت کنونی موثر توصیف کرده عنوان داشت محدودیت‌های جدید نباید بهانه‌ای برای توجیه ناکامی شود و در عوض تلاش شود تا از راه هم‌فکری چالش‌های ناشی از وضعیت موجود تبدیل به فرصت شود. بر آقای صادقی، کمبود انگیزه میان دانشجویان را یکی از چالش‌های جدی ادامه‌ی تحصیل دانشجویان عنوان کرده خاطر نشان کرد که این مشکل در میان دانشجویان اناث کم‌تر است.

معاون امور محصلان، آگاهی و آشنایی دانشجویان را با مقررات، لوایح و نظام‌نامه‌ی آموزشی با اهمیت توصیف کرده از نمایندگان خواست با مراجعه به سیستم مدیریت آموزشی، این لوایح را مرور کرده سایر دانشجویان را نیز در این کار ترغیب کنند. آقای صادقی کاهش بروکراسی اداری در امور محصلان را به دانشجویان وعده داده اظهار داشت این معاونت در تلاش یافتن راه‌هایی است که دانشجویان را در زمان کم به هدف برساند.

بر اساس اظهارات آقای صادقی، دپلم رسمی دولتی در دسترس است و برای دانشجویان با رعایت اولویت توزیع خواهد شد. راه‌اندازی برنامه‌های روان‌شناسی موفقیت، راه‌اندازی رقابت علمی میان دانشجویان و معرفی دانشجویان ممتاز در مرکز آموزش‌های حرفه‌ای از برنامه‌های ارتقای ظرفیت برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. به‌منظور تسهیل امور دانشجویی، راه‌اندازی تعقیب کارهای اداری از طریق سیستم و دریافت نتایج امتحان‌ها از طریق پیام از برنامه‌های موعود توسط معاون امور محصلان عنوان شد و تقدیر دانشجویان برتر با حضور والدین در آینده‌ی نزدیک نیز وعده داده شد.

در پایان جلسه، مشکلات دانشجویان از سوی نمایندگان با معاون امور محصلان شریک و به بحث گرفته شد. آقای صادقی برای دانشجویان در خصوص رسیدگی عاجل به مشکلات و پذیرش مشوره‌های معقول وعده داد. جلسه‌ی هم‌فکری با دانشجویان در آغاز و میان سمسترها به‌منظور رسیدگی به مشکلات دانشجویان و استماع پیشنهادهای آنان دایر می‌شود.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط