جلسه‌ی هم‌اندیشی و انتقال تجارب آموزشی تدویر یافت

جلسه‌ی هم‌اندیشی و انتقال تجارب آموزشی تدویر یافت

این جلسه‌ پنج‌شنبه 28 دلو 1400 با میزبانی معاونت علمی و حضور معاون اداری‌مالی، رؤسای دانشکده‌ها و عده‌ی از استادان دایر شد. در این جلسه‌ دکتر عبدالکریم اسکندری معاون علمی دانشگاه، سیدمحمدداوود علوی رییس دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت و محمدلطیف نظری رییس دانشکده‌ی طب معالجوی به‌عنوان ارایه‌کنندگان به ایراد سخن پرداختند و تجارب خود را به مخاطبان به‌منظور افزایش میزان یادگیری دانشجویان و ایجاد انگیزه به آنان شریک کردند.

 

                       

 

                       

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط