جلسه‌ی هم‌اندیشی معاون علمی دانشگاه با استادان مدعو برگزار شد

جلسه‌ی هم‌اندیشی معاون علمی دانشگاه با استادان مدعو برگزار شد

این جلسه سه‌شنبه 30 حمل 1401 با میزبانی معاون علمی و حضور استادان قراردادی دانشگاه در سالن جلسات دایر گردید و در آن دکتر عبدالکریم اسکندری، معاون علمی دانشگاه پیرامون مقررات الزامی دانشگاه به ایراد سخن پرداخت. آقای اسکندری روی حضور به‌موقع استادان در صنف، ثبت و تحویل‌دهی به‌موقع کورس پالیسی و ثبت حاضری در سیستم تاکید کرده افزود: تدریس کریکولم و مفردات درسی دانشگاه الزامی بوده منابع درسی باید کتاب معرفی شود و جزوه‌های درسی به‌هیچ عنوان قابل قبول نیست.

معاون علمی در ادامه روی تحویل دادن به‌موقع پلان‌های مربوط به استادان و اسناد تحصیلی مورد نیاز و اجرای ارزیابی خودی تاکید کرده خاطر نشان کرد که دانشجو محوری و احترام به دانشجویان و شنیدن اعتراض‌ها و پاسخ‌دادن به پرسش‌های آنان در کانون توجه برنامه‌های دانشگاه قرار دارد و تخطی از این موارد  با هیچ‌گونه توجیه و توضیح قابل قبول نخواهد بود.

آقای اسکندری در پایان صحبت‌هایش روی اخذ امتحان‌های میان سمستر نیز اصرار کرده اظهار داشت تنوع در پرسش‌ها به‌ویژه در پرسش‌های امتحان پایان سمستر باید در نظر گفته شود و امتحان‌های میان سمستر در موقع مناسب آن برگزار گردد تا دانشجویان از این جهت متضرر نشوند. در بخش دوم این جلسه آقای محمداخلاقی، آمر امور اساتید، سیستم آموزشی دانشگاه را به معرفی گرفته در مورد نحوه و زمان استفاده از آن توضیحات ارایه کرد. در پایان استادان با معاون علمی در موضوعات مطرح شده به تبادل نظر پرداختند. جلسه‌ی هم‌اندیشی و مشورتی در آغاز هر سمستر در راستای اجرا و رسیدگی بهتر به امور  درسی و دانشجویی برگزار می‌گردد.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط