جلسه‌ی شورای علمی دانشگاه دایر شد

جلسه‌ی شورای علمی دانشگاه دایر شد

این جلسه پنج‌شنبه 18 قوس 1400 با حضور معاون علمی، معاون امور محصلان، آمر تضمین کیفیت و رؤسای دانشکده‌های دانشگاه دایر گردید. در این جلسه‌ فعالیت‌های انجام شده در راستای تضمین کیفیت به‌عنوان محور نخست مورد بررسی قرار گرفتند. محمدشریف شاکر، آمر تضمین کیفیت، فعالیت‌های نیاز به اقدام را شرح داده خواستار اقدام‌های فوری در این زمینه گردید.

میزان تطبیق برنامه‌های آموزشی به‌عنوان محور دوم مورد بررسی قرار گرفت و رؤسای دانشکده‌ها به معاونت‌های علمی و امور محصلان میزان تطبیق این برنامه‌ها را گزارش داده مشکلات موجود در این زمینه نیز مورد بحث قرار گرفتند. دکتر عبدالکریم اسکندری، معاون علمی دانشگاه بر انجام به‌موقع فعالیت‌های آموزشی و اداری اصرار ورزیده خاطر نشان ساخت:” گزارش‌های به‌موقع و دقیق گام اساسی و کابردی در راستای موفقیت تطبیق تمام برنامه‌ها خواهد بود.”

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط